Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další měsíc za námi .... Zajimavý článek Stanislava Juránka

8. 1. 2011

Náboženské otázky NEPATŘÍ DO POLITIKY

5.1.2011    Parlamentní listy    strana 15    Rozhovor

    VĚRA VORTELOVÁ       

 

Stanislav Juránek je jedním z nemnoha politiků, kteří symbolizují naději KDU - ČSL, že se strana vrátí do vrcholové české politiky. Na sklonku minulého roku jsme s novým senátorem hovořili o vývojových peripetiích jeho strany, zkušenostech hejtmana a prioritách v horní komoře Parlamentu.

 

* Loni se KDU - ČSL nedostala do dolní parlamentní komory. Překvapilo vás to?

 

            Nijak zvlášť, i když mě to mrzí. Ke ztrátě naší popularity docházelo postupně a vedení strany, v níž se za posledních dvacet let vystřídalo několik předsedů, nedokázalo na tento varující trend vhodně reagovat. Ostatně zpráva z našeho nedávného sjezdu tyto problémy poměrně jasně a jednoznačně analyzuje.

 

* V široké veřejnosti přetrvává představa z minulého režimu, že KDU - ČSL je spíš náboženský spolek než představitel moderních křesťanských a demokratických hodnot. Kde by podle vás měla strana hledat v politickém spektru své místo?

 

            Někde ve středu a řekl bych spíš na levém středu. Zatím jsme však ještě nedokázali ani dost důrazně akcentovat obecné křesťanské hodnoty. Lidé si nás spojují s ostře antikomunistickými postoji, jimiž se strana z pochopitelných důvodů dlouho snažila odpoutat od své minulosti v Národní frontě, a s katolicismem. Ale ve skutečnosti nejsme propojeni s žádnou církví. Například jeden z našich místopředsedů je evangelík.

 

* Jakými tématy by tedy měla KDU -ČSL oslovovat širokou veřejnost?

 

            Těmi, která jsou důležitá pro všechny občany této země. Sociálními, ekonomickými, kulturními, ale i otázkami vzdělávání, životního prostředí a způsobu života. To zatím bohužel nedělala. Náboženské otázky, byť by byly pro jednotlivce sebedůležitější, patří do soukromí a náboženských komunit, nikoli do politiky.

 

* V Senátu jste byl zvolen do výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Na jakou problematiku se chcete soustředit?

 

            Avizoval jsem ji již ve svém volebním programu. Zejména v současné době považuji za velmi důležitý rozvoj víceletého financování neziskového prostoru. Pokud mají organizace nastavený plán na několik let dopředu, mohou efektivněji rozvrhnout finanční prostředky a uskutečňovat víceleté projekty, které jsou v případě každoroční nejistoty jen stěží představitelné. Víceleté financování tak zajišťuje vyšší stabilitu v neziskovém sektoru a v důsledku snižuje i finanční náklady. V Jihomoravském kraji jsme jako první prosadili takové financování v oblasti sociálních služeb. Neziskovky mají zaručeno krajské spolufinancování ve výši třiceti procent v horizontu pěti let. Díky takovému opatření mohou plánovat a jejich investice se neopakují. Potom se nestává, že by z roku na rok zanikaly pro nedostatek finančních prostředků.

 

* Přineslo již toto opatření hmatatelné výsledky?

 

            Podle statistiky skončilo loni v Jihomoravském kraji v přepočtu na obyvatele neziskových subjektů méně než v jiných krajích. Tento trend naznačuje i letošní rok. Podobné opatření by chtěla KDU - ČSL prosadit i na celostátní úrovni.

 

* Proč se zatím podobné opatření s evidentními pozitivními efekty nedaří uplatňovat ve všech krajích?

 

            Je to otázka osobní odvahy a schopnosti přesvědčit o jeho prospěšnosti zastupitelstvo, složené z reprezentantů různých politických stran.

 

* Jako starosta městské části Brno-Židenice jste prosadil rovněž ojedinělý a náročný projekt revitalizace bytového fondu v Juliánově.

 

            V této lokalitě se nám v období ekonomické prosperity podařilo formou bytové nástavby vybudovat tisíc nových bytů a kompletně zrekonstruovat panelové sídliště odsouzené de facto k likvidaci. Dotace ministerstva pro místní rozvoj a prostředky naší městské části jsme přednostně investovali do jednoho velkého projektu na zlepšení bydlení obyvatel, kteří se na něm částečně finančně spolupodíleli. Časem se naším záměrem inspirovaly i další dvě části moravské metropole. Podařilo se tak bez ohledu na politickou příslušnost prosadit veřejně prospěšné projekty a smysluplně a hospodárně využít většího objemu finančních prostředků.

 

* Proč se podle vás zastupitelstva dlouhodobým projektům spíše vyhýbají?

 

            Jsou pro komunální politiky velmi pracovně i časově náročné a vzhledem k delší realizační době se jim nemusí jejich efekt v příští volební kampani zúročit. Velké projekty by však nastartovaly rozvoj nejen regionů, ale celé republiky.

 

***

 

ING. STANISLAV JURÁNEK

 

> Od r. 1995 člen KDU - ČSL

> V období let 1996-2000 starosta MČ Brno-Židenice

> V letech 2000 až 2008 hejtman Jihomoravského kraje

> Letos zvolen senátorem

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jsem rad , ze nekdo reagoval

(Jirka Vencl, 8. 2. 2011 17:50)

Vojto, jsem rad, ze nekdo reagoval. Clanek jsem dal na sve stranky zcela umyslne a cekal jsem, ze se nekdo ozve. Je videt, ze se prece jen nekdo nasel.... Jirka Vencl

Nelogika p. Juránka

(Vojtěch John, 7. 2. 2011 23:19)

1. Pokud ing. Juránek přiznává jako cíl, který bychom měli sledovat "obecné křesťanský charakter" a současně tvrdí, že"náboženské otázky, byť by byly pro jednotlivce sebedůležitější, patří do soukromí a náboženských komunit, nikoli do politiky", tvrdí tím vlastně, že obecné křesťanské hodnoty nejsou náboženské. Tím se z křesťanství stává jakýsi konfucianismus, náboženství bez Boha. To ale právě v křesťanství dost dobře nejde. Veškerá etika (o kterou, předpokládám, p. Juránkovi jde, pochází v křesťanství od Boha. Pokud se od Boha odpoutáme, visí všechny "obecné křesťanské hodnoty ve vzduchu, nemají pevný základ a nic nám nebrání je vesele přizpůsobovat požadavkům doby (nemluvím o prezentaci, mluvím o hodnotách jako takových). Tím se stáváme jako politická strana zbytnou - všechna témata, které pan Juránek uvádí jako důležitá pro KDU (sociální, ekonomická, kulturní, ale i otázky vzdělávání, životního prostředí a způsobu života). už mají rozebrané ostatní strany a nemyslím, že zrovna v tomhle bychom byli nezastupitelní. Samozřejmě, z náboženské víry logicky vyrůstá i určitý model chování ve výše řečených oblastech. Ale pokud jasně nepřiznáme kořen, jsme nejasní, nečitelní.
2. Jsme nalevo od středu - to je podivuhodná formulace. Pokud jsme křesťanská strana, jsme jasně hodnotově vymezení. Podle aktuálního pohybu na politické scéně se tak samozřejmě můžeme jednou ocitnout nalevo a jindy zase napravo od středu.